De eldre

Adal Care AS anerkjenner eldre mennesker som fullverdige individer som trenger støtte, omsorg og kjærlighet. Selskapet yter følgende service til eldre mennesker, også de med innvandrerbakgrunn: Etter avtale besøker vi de eldre hjemme, lager mat, samtaler generelt og om livshistorien, går på tur, gir hverdagshjelp og generelt sett bruker tid sammen med dem. Følger opp medisinering av de syke.

 

photo-1464998857633-50e59fbf2fe6

photo-1453342664588-b702c83fc822

Barn som er utsatt for omsorgssvikt av foreldre.
Adal Care AS bistår med følgende: Gir veiledning og retning angående deres utdannelse og karrierevei. Støtter dem i deres praktiske, akademiske og sosiale utvikling. Sørger for god kost og andre nødvendigheter

Flyktninger som nylig har kommet til Norge.
Gir opplæring om samfunnslivet i Norge og andre Skandinaviske land når det gjelder lovverk, kultur og livet generelt.
Gir kunnskap og informasjon om livet og muligheter i andre land, hjemlandet inklusive utviklingsland.
Gir dem grunnleggende innføring i norsk språk.

photo-1429277096327-11ee3b761c93

SANYO DIGITAL CAMERA

Funksjonshemmede.
Vi yter Personlig Assistanse etter behov. Vår stab har høy teknologisk innsikt og vil sørge for spesialtilpassede løsninger og kan tilby det fremste av hjelpemidler for funksjonshemmede.

Planlegge et besøk
Ta kontakt med oss for samtale og møte om dine behov og hva vi kan tilby.