Klinikk og Treningsutstyr

  • Trykkbølgemaskin
  • Kuldemaskin
  • Utstyr for trening

soleoline

Les mer

Velferdsteknologi

    • Alarm
    • Electronic Medicine Dispensers

 
alarmf

Les mer

Omsorg

  • Eldre
  • Handikappede

elder care

Les mer

Grunner til å velge
Adal Care

1468584967_vector_65_04
Rimelige priser

Priser som de fleste har råd til.

1468586144_editor-alarm-timer-clock-outline-strokeKvikk respons

Vi tar i bruk moderne teknologi i omsorgsarbeidet.

1468585545_heart
Høyt motiverte

Vi er positive, energiske og dedikerte.

1468586492_tick
Ekspertise

Vi har høy kunnskap og dyktighet på området sosial velferd og velvære for folk.

photo-1434494343833-76b479733705

Teknologi og Omsorg
Selskapet bruker moderne teknologi i omsorgsarbeidet som for eksempel alarm systemer, datamaskiner, utstyr for bevegelse og håndtering av daglige hjelpemidler etter behov. Innenfor rammene av og basert på norsk lov skal selskapet gi kjærlighet, respekt, støtte og verdighet til sine kunder.

Les mer


Vårt team
Våre ansatte holder høyt faglig nivå og utvikler og fornyer seg hele tiden gjennom tilegnelse av ny kunnskap bl.a. ved deltagelse på kurs. Vi tilbyr et allsidig omsorgstilbud og arbeider tett med andre spesialfelt innen helse og omsorg. Medarbeiderne i Adal Care AS jobber etter høye etiske krav. Full konfidensialitet blir utvist.

se vårt team

planlegge et besøk
Prisgaranti: konkurransedyktig pris, be om et tilbud!
Ta kontakt med oss for samtale og møte om dine behov og hva vi kan tilby.